Nasze strony:ARISTON | JUNKERS

Strona główna

Strona główna > Poradnik - pytania i odpowiedzi

PORADNIKMotto firmy

Źródło: junkers.pl

PODGRZEWACZE WODY

1. Czy termę można instalować nad wanną?

Wszystkie podgrzewacze przepływowe wody marki Junkers (za wyjątkiem podgrzewaczy z zamkniętą komorą spalania: Celsius i Celsius Plus) można montować nawet bezpośrednio nad wanną (strefa 1). Nie jest wymagane spełnienie dodatkowych warunków, ponieważ maksymalne napięcie zasilania wynosi 1,5 V, więc nie ma niebezpieczeństwa porażenia prądem.


2. Czy podgrzewacz można zainstalować w szafce?

Podgrzewacze przepływowe mogą być zabudowane, lecz należy zwrócić uwagę, aby zapewnić im możliwość poprawnej pracy. Trzeba pamiętać o tym, że musi być zapewniony dostęp świeżego powietrza do spalania.
Nie należy montować dna i sufitu szafki, pozostawiając boki i drzwiczki. Można zastosować ażurowe drzwiczki tak, aby minimalna sumaryczna powierzchnia otworów wynosiła min 600 cm2.
Dodatkowo należy pamiętać, aby po bokach zostawić minimalną przestrzeń serwisową, która jest określona w instrukcji każdego urządzenia.


3. Jaka powinna być minimalna wielkość pomieszczenia?

Podgrzewacze przepływowe wody na każdy jeden m3 gazu potrzebują aż 11 m3 powietrza.
Dlatego też pomieszczenie, które nie jest przeznaczone dla stałego pobytu osób, w którym instaluje się termę z odprowadzeniem spalin, musi być takiej wielkości, aby na każdy m3 kubatury pomieszczenia przypadało nie więcej niż 4650 W obciążenia cieplnego. Kubatura pomieszczenia nie może być jednak mniejsza niż 8 m3 w przypadku urządzeń z otwartą komorą spalania i nie mniej niż 6,5 m3 w przypadku zamkniętej komory spalania tzw. "turbo". (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury "W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", Dz.U.02.75.690 par 172).


4. Kto może zainstalować podgrzewacz marki Junkers?

Montażu podgrzewaczy może dokonać każdy instalator, który posiada odpowiednie uprawnienia państwowe tzw. "gazowe". Zalecamy, aby montaż urządzenia był wykonany przez Autoryzowanego Instalatora JUNKERS, który posiada wszystkie niezbędne materiały techniczne pozwalające wykonać poprawną instalację i konfigurację urządzeń.


5. Czy terma może współpracować z baterią termostatyczną?

Junkers umożliwia stosowanie baterii termostatycznych we współpracy z przepływowymi podgrzewaczami wody z płynną modulacją płomienia. Modulację posiadają następujące termy:
- WRDP11-2B , WRDP14-2B , WRDP18-2B , WRDP11-G , WRDP14-G (otwarta komora spalania),
- WT14AM, WTD14AM (zamknięta komora spalania).


6. Jaki zapłon posiadają podgrzewacze marki Junkers?

W podgrzewaczach typu W...E układ zapłonowy płomyka dyżurnego jest ułatwiony. Świeczkę zapala się za pomocą zapalacza bateryjnego, zasilanego z baterii R6 dostępnych w handlu. W tym typie urządzenia płomyk również pali się przez cały czas.
W urządzeniu WRDP ...B zapłon jest sterowany całkowicie elektronicznie. W momencie poboru wody iskra zapala mały palnik zapalający, a następnie od niego zapala się palnik główny. Takie rozwiązanie pozwoliło zachować niewybuchowy zapłon i wyeliminować cały czas palącą się świeczkę. Układ zapłonowy zasilany jest dwoma standardowymi bateriami R20.
W podgrzewaczu wody typu WRDP...G również nie ma cały czas palącej się świeczki, więc zapłon jest elektroniczny, a energia elektryczna potrzebna do zapłonu wytwarzana jest w hydrogeneratorze (generatorze hydrodynamicznym).


7. Do czego służy hydrogenerator w podgrzewaczu wody?

turbinkaSpecjalnej konstrukcji hydrogenerator (inaczej generator hydrodynamiczny lub potocznie turbnika) zamontowany w podgrzewaczach przepływowych wody marki Junkers, ma za zadanie wytworzenie energii elektrycznej potrzebnej do zasilenia układu zapłonowego. Element ten posiada turbinkę łopatkową, która obraca się podczas przepływu wody. Turbinka napędza generator elektryczny, który wytwarza energię elektryczną o napięciu 1,1 do 1,7V DC, potrzebną do wytworzenia iskry zapłonowej podczas każdorazowego uruchomienia podgrzewacza. Urządzenie nie potrzebuje żadnego dodatkowego zasilania w energię elektryczną. Hydrogenerator zamontowany jest na przewodzie zimnej wody pomiędzy zespołem wodnym, a nagrzewnicą. Taka lokalizacja pozwala uniknąć odkładania kamienia, który intensywnie wytrąca się dopiero w temperaturach powyżej 60oC.


8. Jak często dokonywać konserwacji podgrzewacza?

Częstotliwość konserwacji podgrzewaczy przepływowych wody w dużej mierze uzależniona jest od warunków, w jakich pracuje dane urządzenie.
Podstawowe czynności konserwacyjne to utrzymanie urządzenia w czystości oraz wymiana części, które zużywają się w czasie eksploatacji.
Zalecane jest, aby konserwacja była wykonywana nie rzadziej niż raz w roku. W celu wykonania przeglądu technicznego prosimy skorzystać z usług Autoryzowanego Serwisu Junkers. ... zgłoś konserwację ...


9. Co oznacza temin "otwarta / zamknięta komora spalania"?

Podgrzewacze z otwartą komorą spalania pobierają powietrze potrzebne do spalania gazu z pomieszczenia, w którym się znajdują. W takiej sytuacji konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji, aby dostarczana była wystarczająca ilość powietrza.
Podgrzewacze z zamkniętą komorą spalania to najlepsze rozwiązanie na rynku. Tego typu podgrzewacze nie pobierają powietrza do spalania gazu z pomieszczenia, ale zasysają je za pomocą specjalnego przewodu z zewnątrz budynku. Dodatkowo wyrzut spalin z podgrzewaczy wspomagany jest wentylatorem i bez względu na ciśninie powietrza na zewnątrz budynku spaliny zostaną usunięte z urządzenia.TECHNIKA KONWENCJONALNA

10. Czy pierwsze uruchomienie kotła jest bezpłatne?

Koszt pierwszego uruchomienia kotła gazowego pokrywa JUNKERS.
Pierwsze uruchomienie kotła obejmuje:
- podłączenie doprowadzonych przewodów elektrycznych,
- kontrolę podłączeń urządzenia głównego oraz urządzeń dodatkowych,
- włączenie kotła,
- regulacją parametrów grzewczych,
- kontrolę poprawność działania,
- sprawdzenie zabezpieczeń,
- zapoznanie użytkownika z działaniem urządzenia.


11. Jak często dokonywać konserwacji?

Częstotliwość konserwacji podgrzewaczy przepływowych wody w dużej mierze uzależniona jest od warunków, w jakich pracuje dane urządzenie.
Podstawowe czynności konserwacyjne to utrzymanie urządzenia w czystości oraz wymiana części, które zużywają się w czasie eksploatacji.
Zalecane jest, aby konserwacja była wykonywana nie rzadziej niż raz w roku. W celu wykonania przeglądu technicznego prosimy skorzystać z usług Autoryzowanego Serwisu Junkers. ... zgłoś konserwację ...


12. Czy kocioł konwencjonalny można zainstalować nad wanną?

Reguluje to norma PN-IEC 60364-7-701:1999 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. - Pomieszczenia wyposażone w wannę i/lub basen natryskowy". Wszystkie kotły dwufunkcyjne marki Junkers mają stopień ochrony IPX4 i zgodnie z w/w normą można je montować w łazience w strefie 2.

Zgodnie z tą normą muszą być spełnione jeszcze dodatkowe warunki:
- Części przewodzące i obce kotła zostaną podłączone do lokalnego układu połączeń wyrównawczych.
- Oprzewodowanie zostanie wykonane zgodnie z tą normą.
- W strefie 2 nie zostanie zainstalowany osprzęt łączeniowy.
- Obwód elektryczny zasilania kotła będzie wyposażony w wyłącznik różnicowoprądowy o znamionowym prądzie zadziałania nie większym niż 30 mA.

Za podłączenia elektryczne zgodne z aktualnymi przepisami odpowiedzialny jest elektryk z odpowiednimi uprawnieniami. W przypadku wykonywania montażu kotła dwufunkcyjnego w łazience, zalecamy dokładne zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami w/w normy.


13. Czy kocioł można zainstalować w kuchni?

Aby zainstalować kocioł w kuchni, należy spełnić odpowiednie wymagania, które określają polskie przepisy.
Kuchnia, w której instaluje się kocioł gazowy z odprowadzeniem spalin na zewnątrz budynku, musi być takiej wielkości, aby na każdy metr sześcienny kubatury przypadało nie więcej niż 4650 W obciążenia cieplnego.

Kubatura pomieszczenia nie może być jednak mniejsza niż 8 m3 w przypadku urządzeń z otwartą komorą spalania i nie mniejsza niż 6,5 m3 w przypadku zamkniętej komory spalania tzw. "turbo". (zgodnie z Dz.U.02.75.690 par 172).

Sprawa wygląda inaczej, jeśli w kuchni oprócz kotła gazowego pobierającego powietrze do spalania z pomieszenia i z odprowadzeniem spalin na zewnątrz budynku (np. kotła dwufunkcyjnego), znajduje się urządzenie gazowe bez odprowadzenia spalin, czyli najczęściej kuchenka gazowa. Wtedy obciążenie cieplne pochodzące od obu urządzeń nie może przekroczyć 930 W na każdy metr sześcienny kuchni.

Na przykład, jeśli chcemy zainstalować kocioł dwufunkcyjny o mocy 24 kW i kuchenkę do gotowania (moc 4 palnikowej kuchenki wynosi ok. 6 kW), to łączne obciążenie cieplne wynosi 30 kW. Przy wysokości kuchni 2,5 metra minimalna jej powierzchnia wynosi: 30000 W/(930 W/m3 x 2,5 m) = 12,9 m2


14. Czy kocioł można zabudować w szafce?

Kocioł gazowy może być zabudowany w szafce.

Należy jednak zwrócić uwagę, aby zapewnić mu możliwość poprawnej pracy. Trzeba pamiętać o tym, że musi być zapewniony dostęp świeżego powietrza do spalania. Nie należy montować dna i sufitu szafki pozostawiając boki i drzwiczki. Można zastosować ażurowe drzwiczki tak, aby minimalna sumaryczna powierzchnia otworów wynosiła min 600 cm2.

Tylko w przypadku kotłów z zamkniętą komorą spalania, powietrze dostarczane jest niezależnym przewodem i nie potrzeba wykonywać dodatkowego otworu. Należy jednak pamiętać, aby po bokach zostawić minimalną przestrzeń serwisową, która jest określona w instrukcji każdego urządzenia.


15. Jaka powinna być minimalna wielkość pomieszczenia?

Pomieszczenie, które nie jest pomieszczeniem mieszkalnym i w którym instaluje się kocioł gazowy z odprowadzeniem spalin, musi być takiej wielkości, aby na każdy metr sześcienny kubatury pomieszczenia przypadało nie więcej niż 4650 W obciążenia cieplnego. Kubatura pomieszczenia nie może być jednak mniejsza niż 8 m3 w przypadku urządzeń z otwartą komorą spalania i nie mniej niż 6,5 m3 w przypadku zamkniętej komory spalania tzw. "turbo" (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury "W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", Dz.U.02.75.690 par 172).


16. Jaką automatykę zastosować do kotłów konwencjonalnych?

Zalecane jest, aby regulatory pokojowe stosować w małych lub średnich mieszkaniach czy domach. Regulator pokojowy pozwala na utrzymanie zadanej temperatury powietrza w ogrzewanym obiekcie. Dobrze jest zastosować regulator z możliwością zaprogramowania cykli ogrzewania z temperaturą komfortową i cykli oszczędzania (np. w nocy lub gdy wszyscy domownicy są poza mieszkaniem).

Z ekonomicznego punktu widzenia w obiektach o powierzchni od 100 m2 rozsądnym rozwiązaniem będzie zastosowanie regulatorów pogodowych. Przy większych obiektach ma to niebagatelne znaczenie przy rachunkach za gaz.


17. Kiedy zastosować kocioł jedno- a kiedy dwufunkcyjny?

Na początek warto przypomnieć, czym różni się kocioł jednofunkcyjny od dwufunkcyjnego.

Kocioł dwufunkcyjny służy do centralnego ogrzewania i jednocześnie spełnia rolę przepływowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej.

Kocioł jednofunkcyjny pełni zaś rolę grzewczą w układzie c.o., ale może również współpracować z zasobnikiem ciepłej wody i tym samym również realizować zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową.

Kotły dwufunkcyjne są polecane przede wszystkim w mieszkaniach z jedną łazienką, w których między urządzeniem grzewczym i najdalej wysuniętym punktem czerpalnym ciepłej wody jest stosunkowo niewielka odległość.

W rozległych instalacjach, w domach jednorodzinnych i w przypadku zasilania większej liczby łazienek zalecamy stosowanie kotłów jednofunkcyjnych, współpracujących z zasobnikami c.w.u. o odpowiedniej pojemności, wynikającej z zapotrzebowania na wodę. Takie rozwiązanie pozwala na zgromadzenie odpowiedniej ilości c.w.u. w okresach jej mniejszego zużycia oraz na jednoczesną obsługę większej ilości punktów czerpalnych bez spadków ciśnienia. Takie rozwiązanie daje także możliwość podłączenia cyrkulacji i tym samym pobór ciepłej wody w punkcie czerpalnym natychmiast po odkręceniu kranu.TECHNIKA KONDENSACYJNA

18. Na czym polega zjawisko kondensacji?

Zjawisko kondensacji można zauważyć w przyrodzie. Często wczesnym rankiem na trawie i liściach widać krople rosy, które są efektem przemiany pary wodnej w rosę. W niskiej temperaturze część pary wodnej zawartej w powietrzu ulega skropleniu. Podczas skraplania następuje uwolnienie energii zawartej w parze wodnej.


19. Na czym polega zjawisko kondensacji w technice grzewczej?

W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o.

W kotłach konwencjonalnych energia ta jest bezpowrotnie tracona, ponieważ ciepła para wodna uchodzi wraz ze spalinami przez komin.


20. Czy sprawność kotła może być wyższa niż 100%?

Sprawność kotła to stosunek ciepła wykorzystanego do ciepła włożonego.
Ciepło włożone odnosi się do tzw. wartości opałowej, która nie uwzględnia ciepła zawartego w parze wodnej zawartej w spalinach. Jeżeli ciepło wykorzystane powiększymy o dodatkową "darmową" energię ciepła skraplania, to sprawność kotła osiąga wartość większą od 100%.

Dla kotłów kondensacyjnych marki JUNKERS sprawność znormalizowana wynosi 109%.


21. Czy technika kondensacyjna wymaga przewymiarowania grzejników?

Sprawność kotła kondensacyjnego zależy od:
- temperatury wody zasilającej instalację c.o.,
- temperatury wody powracającej z instalacji c.o.

Zjawisko kondensacji wymaga temperatury spalin poniżej 57°C. Z tego względu, montując kocioł kondensacyjny do już istniejącej instalacji c.o. najczęściej stosuje się rozwiązanie o parametrach instalacji 70/50°C (70°C - temperatura wody zasilającej, 50°C - temperatura wody powracającej).


22. Czy instalowanie kotła kondensacyjnego się opłaca?

Instalacja kotła kondensacyjnego wymaga (w odróżnieniu od instalacji kotła konwencjonalnego) zastosowania systemu powietrzno-spalinowego. W przypadku kotłów kondensacyjnych, grzejniki powinny być dobrane na parametry temperatury wody grzewczej max. 70/55 oC (kotły konwencjonalne - 80/60 oC).

Cena kotła kondensacyjnego obecnie nie odbiega zbytnio od ceny kotła konwencjonalnego (w zależności od parametrów urządzenia). Szacuje się, iż zwrot kosztów inwestycyjnych przy zastosowaniu techniki kondensacyjnej w porównaniu do kotła konwencjonalnego wynosi około 5 lat.


23. Trwałość kotłów kondensacyjnych?

W Polsce średni czas użytkowania kotła tradycyjnego wynosi ok. 10 lat. Kotły kondesacyjne mogą funkcjonować nawet ponad 15 lat.


24. Wykonanie instalacji z kotłem kondensacyjnym

Kotły kondensacyjne z reguły wymagają innej instalacji kominowej niż kotły konwencjonalne.

Dla kotła kondensacyjnego o mocy do 20 kW, możliwe jest bezpośrednie (przez syfon) odprowadzenie kondensatu z kotła do kanalizacji. Przy kwasowości kondensatu wynoszącej ok. pH 3,5 i przy dużej zasadowości ścieków ogólnobytowych (pH 8) nie stanowi to żadnych problemów. Również możliwe jest odprowadzanie kondensatu do oczyszczalni biologicznych.

Można również podłączyć kocioł do zmodernizowanej instalacji grzewczej, czy starszych instalacji grzewczych. Wówczas wymiana kotła konwencjonalnego na kondensacyjny wymaga dodatkowo zamknięcia układu grzewczego, przepłukania instalacji, zamontowania odmulacza i filtra wody grzewczej.


25. Wymagania dotyczące instalacji?

Sprawność kotła kondensacyjnego zależy od:
- temperatury wody zasilającej instalację c.o.,
- temperatury wody powracającej z instalacji c.o.

Zjawisko kondensacji wymaga temperatury spalin poniżej 57°C. Z tego względu, montując kocioł kondensacyjny do już istniejącej instalacji c.o. najczęściej stosuje się rozwiązanie o parametrach instalacji 70/50°C (70°C - temperatura wody zasilającej, 50°C - temperatura wody powracającej).


26. Jakie zasobniki są najlepsze do kotłów kondensacyjnych?

Zasobniki zapewniają wysoki komfort użytkowania ciepłej wody. Każdy kocioł jednofunkcyjny może współpracować z zasobnikami ciepłej wody użytkowej. Takie rozwiązanie jest optymalne w przypadku, gdy zapotrzebowanie na ciepłą wodę jest duże, lub gdy pobiera się ją w kilku punktach czerpalnych równocześnie.

Najważniejsze korzyści:
- dopasowanie do indywidulanego zapotrzebowania na c.w.u.
- kształt i kolor obudowy dopasowane do kotła
- anoda ochronna zabezpieczająca przed korozją
- równoczesny pobór wody w kilku punktach czerpalnych
- równomierna temperatura wody w punktach czerpalnch
- natychmiastowa dostępność ciepłej wody

Dostępne wersje urządzeń:
- wiszące prostopadłościenne,
- stojące prostopadłościenne i cylindryczne
- pojemności od 50 do 500 litrówTECHNIKA SOLARNA

27. Korzyści z instalacji solarnej JUNKERS dla ciepłej wody użytkowej

Niezależnie od tego z jakiego rodzaju energii korzystają Państwo obecnie, kolektory słoneczne sprawią, że zarządzanie kosztami podgrzewu wody znacznie ulegnie zmianie. Kolektory słoneczne marki Junkers mogą być montowane nie tylko w nowo powstałych budynkach, ale także w budynkach starszych, modernizowanych.

Korzyści:
- Oszczędności w kosztach podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ciągu roku wynoszą do 60% a latem nawet do 100%
- Możliwość montażu na każdym rodzaju budynku i każdym rodzaju pokrycia dachowego
- Łatwy montaż całego układu
- Możliwość połączenia układu solarnego z każdym kotłem marki Junkers


28. Korzyści z instalacji solarnej JUNKERS dla c.o.

Jeśli chcieliby Państwo maksymalnie wykorzystać siłę energii słonecznej, proponujemy uklad solarny, który nie tylko przygotuje ciepłą wodę użytkową, ale równocześnie będzie wspomagał centralne ogrzewanie. Aby osiągnąć najbardziej efektywną wydajność układu, polecamy rozwiązanie z naszymi kotłami kondensacyjnymi. Doskonałym uzupełnieniem oferty kolektorów słonecznych marki Junkers jest nasz nowy kocioł kondensacyjny Cerasmart Modul Solar. Proponujemy kompleksową ofertę, w skład której wchodzą: kocioł Cerasmart Modul Solar, kolektory słoneczne, zestaw montażowo-instalacyjny oraz podwójna grupa pompowa wraz z osprzętem.

Korzyści:
- Oszczędności w kosztach podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ciągu roku wynoszą do 60%, w kosztach centralnego ogrzewania do 30%
- Możliwość montażu na każdym rodzaju budynku i każdym rodzaju pokrycia dachowego
- Łatwy montaż całego układu
- Możliwość połączenia układu solarnego z większością kotłów marki Junkers a szczególnie z kompaktową centralą ciepła Cerasmart Modul Solar


29. Ile potrzebuję kolektorów?

Systemy solarne - przygotowanie ciepłej wody użytkowej
Dla czteroosobowej rodziny oraz standardowego zużycia ciepłej wody użytkowej wystarczy już 5 m2 powierzchni kolektora.

Systemy solarne - wspomaganie ogrzewania
Dla domu o powierzchni do 180m2 wystarczy już ok. 10 m2 powierzchni kolektora.

Dobór instalacji solarnej oraz kolektorów należy powierzyć profesjonalnemu projektantowi. W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z naszą firmą.


30. Jak działa kolektor słoneczny?

Promienie słoneczne są absorbowane przez powłokę wykonaną z blachy miedzianej, do której spodniej części przymocowane są miedziane przewody przepływowe dla płynu grzewczego. Pompa obiegowa przesyła ogrzany płyn do zasobnika solarnego. Tam płyn przekazuje swoje ciepło za pośrednictwem wymiennika ciepła do wody w zasobniku. Schłodzony płyn wraca do kolektora, aby ponownie zostać ogrzany.


31. Jakie są typy kolektorów?

Najważniejszym podziałem wśród kolektorów słonecznych jest podział na kolektory
- próżniowe
- płaskie

Oba z wyżej wymienionych typów mają swoje zalety i wady.


32. Jakie są wady i zalety kolektorów próżniowych?

- większy uzysk energii, ale tylko w okresie zimowym i przejściowym,

- wymagają większej powierzchni całkowitej kolektora, aby uzyskać tą samą moc,

- łatwość przeprowadzania napraw i konserwacji,

- duża kruchość i skłonności do pękania pod wpływem szoku termicznego,

- długi okres rozruchowy (do 30 minut),

- wymóg stosowania materiałów odpornych na wysoką temperaturę (pow. 100oC),

- większość tego typu kolektorów jest sprowadzana z Chin,

- zimą w przypadku zasypania kolektora śniegiem lub oszronienia wymagają oczyszczenia,

- kolektory próżniowe wyglądem odbiegają od płaskich.


33. Jakie są wady i zalety kolektorów płaskich?

- większa wydajność w okresie letnim,

- wymaga mniejszej powierzchni całkowitej kolektora, aby uzyskać tą samą moc,

- bardzo rzadkie uszkodzenia prowadzą jednak do wymiany całego lustra kolektora,

- krótki okres rozruchowy, kolektory płaskie działają niemal natychmiast,

- wysoka jakość oferowanych produktów,

- w przypadku zasypania kolektora śniegiem lub oszronienia, słońce jest w stanie stopić powłokę przysłaniającą - dzięki czemu tylko ten typ kolektora pracuje całą zimę poprawnie,

- są dwukrotnie tańsze od kolektorów próżniowych,


34. Na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Większość oferowanych na rynku kolektorów ma bardzo małą powierzchnię czynną absorbera. Oznacza to, że zapłaciliście nie za powierzchnię czynną, lecz za ramę kolektora. Kolektory słoneczne JUNKERS posiadają największą na rynku powierzchnię czynną - 2,23m2, dzięki czemu:
- cena za 1m2 absorbera jest najniższa na rynku!
- kolektory JUNKERS odbierają najwięcej energii słonecznej!


35. Gdzie i jak zamontować kolektor?

Kolektory słoneczne JUNKERS są uniwersalne pod względem montażu. Dzięki temu można je zamontować zarówno na dachu jak i w jego linii. W przypadku dachów płaskich kolektory słoneczne JUNKERS można zamontować na specjalnych stelażach. Dzięki specjalnemu stelażowi kolektory słoneczne JUNKERS mogą być przymocowane również do fasady bydynku.

Jeśli do powyższego systemu montażu doliczymy fakt, iż kolektory JUNKERS występują w wersji pionowej i poziomej, okazuje się, że nasze kolektory można zamontować na 7 różnych sposobów!!!

Wszystkie sposoby montażu posiadają niewątpliwe zalety:
- harmonijna integracja kolektorów słonecznych z budynkiem,
- wszystkie zestawy montażowe wykonane są z wysokogatunkowego aluminium (lekkie i odporne na warunki atmosferyczne),
- dzięki systemowi montaż jest bardzo prosty - potrzebne jest tylko jedno narzędzie - klucz imbusowy.

Pionowy na dachu Poziomy na dachu Poziomy - konstrukcja wolnostojąca Pionowe - konstrukcja wolnostojąca Poziome w dachu Pionowy w dachu Poziomy na fasadzie


36. Co oznacza symbol Solar ControlUnit Inside?

Control InsideSolar (Control Unit) Inside oznacza, że dany produkt JUNKERSA jest w pełni gotowy do podłączenia go w układ zasilania oparty na technice solarnej. Wszystkie kotły JUNKERS z tym symbolem będą nienagannie współpracować z kolektorami JUNKERS.POMPY CIEPŁA

37. Źródła energii dla pompy ciepła

ZIEMIA

W gruncie niemal przez cały rok panują te same warunki. Wysokie i stałe temepratury są doskonałym źródłem energii dla gruntowych pomp ciepła. W zależności od wielkości działki oraz właściwości gruntu, oferujemy dwie metody pozyskiwania ciepła z głębi ziemi:
- pozyskujące ciepło za pomocą sondy pionowej,
- pozyskujące ciepło za pomocą kolektorów poziomych.


POWIETRZE

Wykorzystanie powietrza jako źródła energii dla pompy ciepła jest wyjątkowo proste.
Nie są wymagane żadne administracyjne formalności, a koszty przyłączenia są niewielkie. Nie ma konieczności prowadzenia prac ziemnych, wiercenia otworów a co za tym idzie podłączenie całej instalacji jest szybkie i nieskomplikowane.
Pompy ciepła JUNKERS są tak wydajne, iż pozyskują energię z powietrza o temperaturze do minus 20oC!


38. Jak działa powietrzna pompa ciepła?

Powietrzne pompy ciepła JUNKERS wykorzystują ciepło zawarte w powietrzu atmosferycznym do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody.

1. Powietrze kierowane jest do pompy ciepła.

2. Poprzez parownik przekazuje ciepło czynnikowi chłodniczemu cyrkulującemu w pompie ciepła.

3. Ogrzany czynnik chłodniczy jest zasysany przez sprężarkę pompy ciepła.

4. Dodatkowe sprężenie powoduje jeszcze silniejsze ogrzanie czynnika.

5. Czynnik chłodniczy w skraplaczu za pośrednictwem wymiennika oddaje ciepło do obiegu wody w systemie grzewczym.


39. Jakie są zalety powietrznej pompy ciepła?

1. Komfort i niewielkie wymiary
- pompa ciepła serii AE zajmuje wyjątkowo mało miejsca, ponieważ wszystkie komponenty systemu są już zintegrowane w pompie,
- dzięki temperaturze zasilania wynoszącej aż do 65oC, powietrzna pompa ciepła oferuje wysoki komfort dostaw c.w.u. oraz szeroki zakres zastosowań.

2. Cicha praca, łatwość obsługi, trwałość i niezawodność
- dzięki zastosowaniu udoskonalonej generacji sprężarek oraz odizolowaniu źródła drgań, pompa ciepła serii AE odznacza się wyjątkowo cichą pracą. Część zewnętrzna pompy posiada dodatkową izolację dżwiękochłonną.
- dzięki przejrzystemu wyświetlaczowi LCD z menu tekstowym oraz koncepcją obsługi pzy pomocy jednego pokrętła, powietrzna pompa ciepła marki Junkers jest wyjątowo komfortowa,
- powietrzna pompa ciepła marki Junkers jest trwała i niemal bezobsługowa.

3. Wydajność i energooszczędność
- dzięki wysokiemu współczynnikowi COP (Coefficient of Performance) - maksymalnie 4, powietrzna pompa ciepła marki Junkers jest wyjątkowo energooszczędna
- najnowsza technologia sprężarek typu Scroll gwarantuje wysoką moc i niskie zużycie prądu
- także przy bardzo niskich temperaturach otoczenia, pompa ciepła serii AE jest efektywna i niezawodna dzięki nowej sprężarce i dogrzewaczowi elektrycznemu
- wyjątkowo korzystna cenowo, ponieważ nie ma konieczności wykonywania odwiertu ani prowadzenia prac odkrywkowych. Pompa nie wymaga także kosztownych akcesoriów.

4. Dbałość o środowisko
- dzięki bezemisyjnej eksploatacji oraz wysokiej efektywności, powietrzna pompa ciepła marki Junkers ma doskonały bilans energetyczny.


40. Jak działa gruntowa pompa ciepła?

Gruntowe pompy ciepła JUNKERS tzw. geotermiczne wykorzystują ciepło gruntu do ogrzewania domów i podgrzewania wody.

1. Przewody z solanką umieszczone są w ziemi.

2. Ciepło skumulowane w gruncie przekazywane jest do obiegu solankowego.

3. Solanka oddaje ciepło do czynnika chłodniczego w pompie ciepła.

4. Ogrzany czynnik chłodniczy jest zasysany przez sprężarkę pompy ciepła.

5. Dodatkowe sprężenie powoduje jeszcze silniejsze ogrzanie czynnika.

6. Czynnik chłodniczy w skraplaczu za pośrednictwem wymiennika oddaje ciepło do obiegu wody w systemie grzewczym.


41. Jakie są zalety gruntowej pompy ciepła?

1. Niewielkie wymiary, kompaktowa budowa
- gruntowa pompa ciepła serii TM zajmuje wyjątkowo mało miejsca, ponieważ zasobnik c.w.u. i wszystkie komponenty systemu są już zintegrowane w pompie
- gruntowa pompa ciepła serii TE oferuje wysoki komfort dostaw ciepłej wody, ponieważ można do niej podłączyć zewnętrzny zasobnik c.w.u. Także w przypadku urządzeń serii TE wszystkie komponenty systemowe są już zintegrowane w urządzeniu
- dzięki temperaturze zasilania wynoszącej maksymalnie 65oC pompa ciepła oferuje wysoki komfort dostaw ciepłej wody oraz szeroki zakres zastosowań

2. Cicha praca, łatwa obsługa, niezawodność i trwałość
- dzięki zastosowaniu udoskonalonej generacji sprężarek typu Scroll oraz odizolowaniu źródła drgań, pompa ciepła marki Junkers odznacza się wyjątkowo cichą pracą. Potwierdziła to w czerwcu 2007 niemiecka organizacja Stiftung Warentest: gruntowa pompa ciepła marki Junkers serii TM 90-1 uzyskała wówczas ocenę bardzo dobrą jako najcichsze urządzenie spośród testowanych
- dzięki przejrzystemu wyświetlaczowi LCD z menu tekstowym oraz koncepcją obsługi przy pomocy jednego pokrętła, pompa ciepła marki Junkers jest wyjątkowo komfortowa
- gruntowa pompa ciepła marki Junkers jest trwała i niezawodna

3. Wydajność i energooszczędność
- dzięki wysokiemu współczynnikowi COP (Coefficient of Performance) - maksymalnie 5, pompa ciepła marki Junkers jest wyjątkowo ekonomiczna
- najnowsza technologia sprężarek typu Scroll gwarantuje wysoką moc i niskie zużycie energii elektrycznej

4. Gruntowe pompy ciepła - dbałość o środowisko
- dzięki bezemisyjnej eksploatacji oraz wysokiej efektywności, pompa ciepła marki Junkers ma doskonały bilans energetyczny.


42. Jak pozyskać ciepło przy pomocy sondy?

Sondy gruntowe czerpią energię z warstw gruntu, których głębokość może dochodzić nawet do 200 m. Są one zbudowane z zainstalowanych pionowo rur z tworzywa sztucznego, w których krąży mieszanina wody i substancji niezamarzającej, zwanej solanką. Energia skumulowana w gruncie jest przekazywana do obiegu solankowego. Za pośrednictwem pompy ciepła, solanka oddaje ciepło do systemu grzewczego.

Sondy gruntowe nie wymagają dużej ilości miejsca w ogrodzie. Wystarczy jeden punktowy odwiert, aby uzyskać dostęp do ciepła ziemi na głębokości dochodzącej do 200 m. Głębokość odwiertu i liczba sond gruntowych zostaną określone w projekcie instalacji gruntowej pompy ciepła.

Pompa ciepła wykorzystuje do pracy obiegi zamknięte. W połączeniu z sondą gruntową jest wyjątkowo trwała i niemal bezobsługowa. Sondy gruntowe osiągają nieco wyższą niż kolektor gruntowy, wartość COP (Coefficient of Performance). Jednak wykonanie odwiertu wiąże się z większym nakładem finansowym.


43. Jak pozyskać ciepło przy pomocy kolektorów?

Poziome kolektory gruntowe wykonane z tworzywa sztucznego, układa się pętlami na głębokości 1,20 - 1,50 m. Kolektory wykorzystują zgromadzoną w gruncie energię także za pomocą obiegu solankowego, podłączonego do pompy ciepła. Wymiary kolektora poziomego powinny zostać dokładnie określone w trakcie przygotowywania projektu insalacji gruntowej pompy ciepła. Zasadniczo, należy wyjść z założenia, że powierzchnia kolektora musi być ok. dwa razy większa niż powierzchnia do ogrzania.

Poziome kolektory gruntowe nadają się do działek o większej powierzchni a ich koszt wykonania jest tańszy od sond gruntowych. Dzięki zasadzie obiegów zamkniętych, gruntowa pompa ciepła w połączeniu z kolektorem poziomym jest również wyjątkowo trwałym i niemal bezobsługowym rozwiązaniem.


44. Dlaczego pompy ciepła są oszczędne?

Korzystając z bezpłatnego źródła energii, można obniżyć bieżące koszty dostaw energii.

1. Pompa ciepła charakteryzuje się wysoką efektywnością i redukuje koszty eksploatacyjne.

2. Aby osiągnąć 100% mocy grzewczej, pompa ciepła potrzebuje tylko 25% energii zasilania.

3. Nie jest wymagane dodatkowe miejsce na składowanie paliwa, doprowadzenie przyłącza gazowego oraz wybudowanie komina.

4. Eksploatacja pompy ciepła nie wiąże się z nakładami na konserwację, ponieważ są to urządzenia trwałe i niezawodne.

5. Pompa ciepła podwyższa wartość nieruchomości.

6. Instalacja pompy ciepła może się częściowo zwrócić dzięki dotacjom a także dzięki korzystnym taryfom za prąd, oferowanym przez zakłady energetyczne.


45. Dlaczego warto zainstalować pompę ciepła?

Zainstalowane pompy ciepła to inwestycja w przyszłość.

- ilość kopalnych źródel energii jest ograniczona a popyt na nie wciąż rośnie,

- pompa ciepła pozwala uniezależnić się od rosnących cen energii konwencjonalnej,

- energia pochodząca z gruntu i z powietrza jest dostępna bez żadnych ograniczeń i jest bezpłatna,

- pompa ciepła w przeciwieństwie do innych systemów konwencjonalnych jest idealnym zabezpieczeniem na przyszłość.


46. Czy pompa ciepła jest przyjazna środowisku?

Aby osiągnąć 100% mocy grzewczej, pompa ciepła wykorzystuje do 75% energii zawartej w gruncie lub w powietrzu. Zużywa przy tym tylko 25% elektrycznej energii zasilania, na czym korzysta także środowisko naturalne.

- zastosowanie pompy ciepła obniża emisję substancji szkodliwych do środowiska

- dzięki innowacyjnej technice, urządzenia osiągają wysoki stopień sprawności

- pompa ciepła nie jest zasilana niebezpiecznymi paliwami

- wycieki oleju, zanieczyszczenia, sadza i emisja substancji szkodliwych należą w tym wypadku do przeszłości


47. Cztery kroki do własnej pompy ciepła.

1. Przy wyborze systemu grzewczego, istotną rolę odgrywa wiele różnych czynników. Koszty energii, dostępna powierzchnia zabudowy, ekologia, kwestie finansowe to tylko niektóre z nich. Dlatego najpierw należy zastanowić się nad swoimi wymaganiami i oczekiwaniami. Na naszych stronach internetowych, znajdą Państwo wszystkie potrzebne informacje.

2. Jeśli zdecydowali się Państwo na pompę ciepła jako system grzewczy, należy skontaktować się ze specjalistą i sprawdzić możliwość realizacji takiej inwestycji. Skierujemy Państwa do naszych specjalnie przeszkolonych partnerów, którzy zajmują się indywidualnym doradztwem. Wraz z Państwem, specjalista sprawdzi warunki zabudowy. Potem określi warunki ogólne potrzebne przy planowaniu i konfiguracji instalacji pompy oraz eksploatacji źródła ciepła. Na podstawie zebranych danych, specjalista zdecyduje jaka pompa ciepła najlepiej będzie odpowiadać Państwa potrzebom.

3. Po podjęciu decyzji o wyborze pompy ciepła, pracownicy firmy wykonawczej pomogą Państwu zadbać o wszystkie urzędowe pozwolenia na wykonanie odwiertu lub prac odkrywkowych na terenie Państwa posesji.

4. Ostatnim krokiem jest instalacja pompy ciepła przez doświadczonego instalatora oraz konfiguracja urządzenia dopasowana do indywidualnych warunków zabudowy. Po dokonaniu pierwszego uruchomienia instalacji, mogą Państwo korzystać z ekologicznego i energooszczędnego systemu grzewczego - szybko i bez komplikacji.


48. Jak obsługuje się pompę ciepła?

Obsługa pomp ciepła marki JUNKERS jest niezwykle komfortowa. Dzięki przejrzystemu wyświetlaczowi LCD z menu tekstowym w języku polskim i koncepcją obsługi przy pomocy jednego pokrętła, regulacja urządzenia jest bardzo łatwa.


REGULATORY

49. Jaki regulator temperatury zastosować do kotłów?

Do wyboru mamy regulatory pogodowe lub regulatory pokojowe.

Zalecane jest, aby regulatory pokojowe stosować w małych lub średnich mieszkaniach czy domach. Regulator pokojowy pozwala na utrzymanie zadanej temperatury powietrza w ogrzewanym obiekcie. Dobrze jest zastosować regulator z możliwością zaprogramowania cykli ogrzewania z temperaturą komfortową i cykli oszczędzania (np. w nocy lub gdy wszyscy domownicy są poza mieszkaniem).

Z ekonomicznego punktu widzenia w obiektach o powierzchni od 100 m2 rozsądnym rozwiązaniem będzie zastosowanie regulatorów pogodowych. Przy większych obiektach ma to niebagatelne znaczenie przy rachunkach za gaz. Do kotłów kondensacyjnych bezwzględnie powinno się stosować regulację pogodową. Pozwala ona lepiej wykorzystać zjawisko kondensacji w przypadku, gdy kocioł pracuje w instalacjach na parametry obliczeniowe powyżej punktu rosy (np. 75/55oC). W tym przypadku tylko przy zastosowaniu regulacji pogodowej można osiągnąć średnioroczną sprawność znormalizowaną powyżej 100%. Do regulatorów pogodowych dobrze jest zastosować moduł, który dodatkowo kontroluje temperaturę w pomieszczeniu.


50. Jak działa regulator pokojowy?

Regulatory pokojowe sterują pracą kotła na podstawie temperatury w pomieszczeniu, w którym są zainstalowane. Mogą być instalowane w małych i średnich mieszkaniach. Regulatory serii FX można stosować do wszystkich kotłów wiszących z panelem BOSCH Heatronic© 3. Regulatory pokojowe TR 12 lub regulatory cyfrowe TRZ 12-2 polecane są do kotłów typu Ceraclass.


51. Jak działa regulator pogodowy?

Regulator temperatury ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnętrznej, regulujący temperaturę wody z kotła na wyjściu do c.o., w zależności od temperatury zewnętrznej. Dla obiegów grzewczych w dużych mieszkaniach, domach jedno- i wielorodzinnych warto zastosować regulatory pogodowe. Połączenie regulatora pogodowego z kotłem umożliwia zmiany temperatury zasilania instalacji - gdy temperatura na zewnątrz obniża się, wzrasta temperatura zasilania i odwrotnie.


52. Na czym polega zdalne sterowanie CAN-BUS?

Technika przekazywania danych między urządzeniem grzewczym a np. regulatorem pokojowym, która umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem i zaopatrywanie w ciepłą wodę oraz kontrolę pracy całego systemu grzewczego.


53. Gdzie zainstalować regulator temperatury?

Pomieszczenie, w którym zainstalujemy regulator temperatury (bądź jego czujnik temperatury) określa się mianem reprezentatywnego lub referencyjnego. Każda zmiana temperatury w tym pomieszczeniu zadecyduje o zmianach temperatury zasilania całej instalacji centralnego ogrzewania.

Uwaga!
Wszystkie pomieszczenia w domu będą ogrzewane w dostateczny sposób wówczas, gdy regulator temperatury będzie zainstalowany w najchłodniejszym z ogrzewanych pomieszczeń.

Należy zatem wybrać pomieszczenie skierowane ku północnej stronie, często zacienione, w którym nie ma kominka, piekarnika lub innych urządzeń, które powodowałyby zakłócenie pracy regulatora (sztuczne oświetlenie). Regulator z czujnikiem temperatury montuje się około 1,5 m nad podłogą (temperatura w pomieszczeniu zmienia się wraz z wysokością - jest inna przy podłodze, inna pod sufitem).

Uwaga!
W pomieszczeniu z regulatorem temperatury, grzejniki powinny być bez zaworów z głowicami termostatycznymi.

Regulator włączy kocioł, ale temperatura w pomieszczeniu nie będzie wzrastać, bo głowica termostatyczna przymknie zawór grzejnikowy. Jeśli temperatura w pomieszczeniu nie będzie się podnosić, regulator nie wyłączy kotła i ten będzie niepotrzebnie podgrzewał wodę w całej instalacji.

Regulator nie powinien być zasłaniany meblami, zasłonami, itp. Zamontowane w nim czujniki muszą mieć swobodny dostęp do powietrza znajdującego się w pokoju.


54. Dlaczego regulator jest lepszy od termostatu?

Przewaga regulatora temperatury nad termostatem polega na tym, że regulator samoczynnie reaguje na zmieniające się warunki, dzięki czemu temperatura w domu utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie bez ingerencji użytkownika. Konsekwencją tego jest nie tylko większy komfort, ale niższe zużycie paliwa.SYSTEMY KOMINOWE

55. Czy kocioł kondensacyjny wymaga innych kominów?

Gazowe kotły kondensacyjne wymagają specjalnych systemów powietrzno-spalinowych, które dopasowane są do wymagań technologii kondensacyjnej, dlatego mówimy o systemie powietrzno-spalinowym, a nie o kominie.

Systemy powietrzno-spalinowe Junkersa doprowadzają świeże powietrze do urządzenia grzewczego a spaliny odprowadzają je do atmosfery. W zależności od miejsca montażu kotła, możliwe są różnorodne rozwiązania:

- spaliny i dopływ powietrza do spalnia poprzez szacht w przciwprądzie

- powietrze i spaliny prostopadle ponad dach

- spaliny przez fasadę, powietrze do spalania z zewnątrz

Osprzęt spalinowy do kotłów kondensacyjnych dostępny jest w postaci rur sztywnych. Jest to szczególnie ważne w przedsięwzięciach modernizacyjnych. Przy pomocy rur giętkich, większość kominów daje się przystosować do współpracy z kotłami kondensacyjnymi.

Jest wiele różnorodnych możliwości, aby podłączyć kocioł kondensacyjny, np. przez fasadę budynku, pionowo/poziomo przez dach, w szachcie kominowym.


56. Jaki komin do kotłów konwencjonalnych?

Urządzenia gazowe marki Junkers występują jako

- urządzenia kominowe podłączenie do praktycznie każdego używanego komina

- urządzenia z zamknietą komorą spalania

- praca bez komina - spaliny są wyprowadzane rurą na zewnątrz.

Dla obu wersji Junkers oferuje potrzebny osprzęt powietrzno-spalinowy.

Przy pracy niezależnej od powietrza w pomieszczeniu, świeże powietrze dostarczane jest oddzielnym przewodem do urządzenia grzewczego. Przy pracy zależnej od powietrza w pomieszczeniu, świeże powietrze jest pobierane z pomieszczenia (obowiązują tu specjalne przepisy).

Jest wiele różnorodnych możliwości, aby podłączyć kocioł kondensacyjny, np. przez fasadę budynku, pionowo/poziomo przez dach, w szachcie kominowym.


57. Jaki komin zastosować do termy?

Dla bezpiecznego użytkowania ogrzewaczy przepływowych JUNKERS zalecamy stosowanie przewodów spalinowych ze stali nierdzewnej, które znajdują się w naszej ofercie.

Średnice przewodów są ściśle dopasowane do średnic króćców spalinowych, co zapewnia absolutną szczelność i bezpieczeństwo.

Przewody wykonane są z estetycznej stali polerowanej i wyposażone w otwory pomiarowe.

Wszystkie przewody posiadają aprobatę techniczną wymaganą przez polskie przepisy budowlane.KOTŁY NA PALIWO STAŁE

58. Czy kotły na paliwa stałe można montować w układzie zamkniętym?

12 marca 2009 r. Minister Infrastruktury podpisał rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (opublikowane w Dz.U. Nr 56 poz. 461), które zmienia poprzednie.

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. możliwości instalowania kotłów stałopalnych w układzie zamknięty. W rozporządzeniu czytamy m.in. "...zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze z wyjątkiem kotła na paliwo stale o mocy nominalne do 300 kW wyposażonego w urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła". Zapis ten ujednolica polskie prawo z unijnym.

Kotły Junkers Supraclass S oferowane są w mocach od 12 do 45kW, tym samym wyposażone w urządzenie do odprowadzenia nadmiaru ciepła, tzw. wężownicę, idealnie wpasowują się w nowoczesny układ ogrzewania typu zamkniętego.


59. Czy kotły na paliwa stałe mogą być ekologiczne?

Badania energetyczno-emisyjne przeprowadzone przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla stwierdzają, iż przy zastosowaniu odpowiedniego paliwa, sprawność kotłów na groszek i na biomasę może osiągnąć ponad 90%. Wydatki poniesione na wymianę kotła i adaptację kotłowni, rekompensuje późniejsza tania eksploatacja i zdecydowanie niższa emisja szkodliwych związków powstających w czasie spalania paliw.

Koszt produkcji ciepła w kotłach na paliwo stałe marki Junkers z zastosowaniem wysokogatunkowego paliwa jest o 40 % niższy od ogrzewania za pomocą tradycyjnych kotłów węglowych. Kotły niskoemisyjne posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty akredytowanych laboratoriów potwierdzające ich ekologiczną eksploatację.


60. Jaka wilgotność drewna jest wymagana do spalania?

Aby uzyskać właściwy efekt ekonomiczny i bezawaryjną pracę kotła, drewno należy sezonować. Wilgotne drewno ma znacznie mniejszą wartość opałową od drewna suchego a duże ilości pary wodnej w spalinach mogą wpływać niekorzystnie na kocioł i komin. Do spalania powinno się stosować drewno sezonowane mające ok. 20% wilgotności.


61. Wg jakich parametrów wybrać kocioł?

Dobierając kocioł na paliwo stałe należy uwzględnić:

- wielkość ogrzewanego pomieszczenia,

- rodzaj paliwa stałego (kotły marki Junkers przystosowane są do spalania węgla i drewna),

- rodzaj instalacji i ocieplenie budynku,

- czas stałopalności (ile czasu kocioł może pracować bez konieczności uzupełniania paliwa),

- komfort obsługi.2008-2015 © SERWIS SZULBORSKI :: Kotły gazowe kondensacyjne, kotły gazowe, termy gazowe :: AUTORYZOWANY SERWIS JUNKERS :: 314703 odwiedzin